Laddar
🎀FRI FRAKT! Endast för begränsad tid 🎀

IMPRESSUM

Uppgifter enligt § 5 TMG (Telemediengesetz):


Tillverkare:

B2C - ÉTERN'L

7 rue Nationale

59800 Lille FRANCE

Tel. (33) 03.20.26.27.28

SIRET 412 480 956 00033

RCS Roubaix (Nord)


Distributör:

Harmony life beauty, UAB

Vytenio g. 13, LT-03112 Vilnius (Litauen)

Kontakt:

E-post: info@eternl.se

 

Rättslig företrädare: 

Tomas Kapočius

 

Momsregistreringsnummer: 

LT100010205011

 

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:

Harmony life beauty, UAB; Vytenio g. 13, LT-03112 Vilnius (Litauen)


EU-kommissionens plattform för online-avgörande av tvister: https://ec.europa.eu/consumers/odr


Ansvar för innehållet


Innehållet på våra sidor utarbetas med stor noggrannhet. Vi kan emellertid inte ge någon garanti för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. I egenskap av tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs.1 TMG ansvariga för innehållet på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 - 10 TMG är vi som tjänsteleverantör ändå inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.. Förpliktelser att avlägsna eller blockera utnyttjande av information enligt allmän lag förblir opåverkade härav. Ansvar i detta avseende är dock möjligt först efter kännedom om tidpunkten för en konkret lagöverträdelse. När vi får kännedom om lagöverträdelser i enlighet härmed avlägsnar vi omedelbart dessa innehåll.

 

Ansvar för länkar


Vårt utbud innehåller länkar till utomstående webbplatser för tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte heller påta oss någon garanti för dessa externa innehåll. För de länkade sidornas innehåll ansvarar alltid sidornas aktuella leverantör eller operatör. De länkade sidorna kontrolleras för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Lagstridiga innehåll identifierades inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. När lagöverträdelser upptäcks avlägsnar vi omedelbart sådana länkar.

 

Upphovsrätt


Innehållet och produktionen på dessa sidor, som skapats av webbplatsoperatörerna, omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, bearbetning, spridning och varje slag av användande, som går utöver gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke av respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna sida är tillåtna bara för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna sida inte är utarbetat av operatören, beaktas tredje parts upphovsrätter. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Om du trots detta uppmärksammar ett upphovsrättsintrång, ber vi om en motsvarande hänvisning. Vid upptäckt av överträdelser kommer vi omedelbart att avlägsna sådant innehåll.

 

Tillämpningsområde


Denna redaktionsruta gäller för denna webbplats samt för butikerna på följande sociala medieplattformers webbplatser: 

- Facebook: www.facebook.com/eternlse (eternl.se)

Kosmetik av hög kvalitet

Produkterna har uppfunnits i Frankrike och tillverkas i Lille i Provence av högklassiga ingredienser

Frakt

Leverans sker inom 7-11 dagar

Följning av sändningar

Ni kan följa med ert paket på vägen till er

Säker betalning

Säker betalning med Klarna

Loading...